Ettevõttest

OÜ Konsultatsioonibüroo Toompere ja Ottender on äriühing, mis tegeleb raamatupidamisteenuste osutamise ja õigusabi andmisega. Alustasime tegevust 1994. aastal korteriühistutele suunatud raamatupidamisteenustega. Nüüdseks teenindame juba aastaid ka neid äriühinguid, kellele teenuse ostmine on põhjendatum võrreldes raamatupidaja palkamisega. Õigusalaste teenuste pakkumist alustasime äri- ja mittetulundusühingute asutamise ning üürnike ja majaomanike nõustamisega. Tänaseks teenindame kliente mitmes valdkonnas, sealhulgas tööõiguse, äriühinguõiguse, võla- ja asjaõiguse alal, samuti maksu- ning kinnisvaraalastes küsimustes. Viimasel ajal on nõutud teenuseks tõusnud klientide abistamine nende võlanõuete sissenõudmisel.

Püüame tegutseda kliendi jaoks kõige mõistlikumal ja kiiremal viisil, et leida tema muredele soodsaim võimalik lahendus. Meie eesmärgiks on tasakaalustatud ja mõõdukas areng. Soovime pakkuda oma klientidele usaldusväärset ja professionaalset teenust, mille hind ja kvaliteet on tasakaalus.

2009. aastal alustasime juriidiliste teenuste pakkumist Gildi Õigusbüroo nime all. Õigusabi vallas võtsime käesoleval aastal uue lahendusena kasutusele kliendi jaoks mugava ning kiire veebipõhise nõustamise mooduli. Veebipõhiselt anname õigusabi või raamatupidamislikku nõu küsimustes, mille puhul asjaolud on selged ja puudub vajadus kliendi dokumentide põhjalikuks uurimiseks.

Austusega,
Talis Toompere
OÜ Konsultatsioonibüroo Toompere ja Ottender juhatuse esimees

© 2010 OÜ Konsultatsioonibüroo Toompere ja Ottender                        Telefon +372 7403 000                       info@oto.ee