ÕIGUSABI

 

Juriidiliste teenuste hind sõltub nende mahust ja keerukusest. 

Esindustasu ja dokumentide koostamise hinna leiame kokkuleppel.

Konsultatsiooni hind on 600.- kr/tund (38,35 eur/tund),

miinimumtasu 300.- kr (19,17 eur).

Konsultatsiooni aega arvestame 15-minutilise täpsusega. 

Veebinõustamise korral tuleb ühe küsimuse esitamisel tasuda 200 kr (12,78 eur).

Hindadele lisandub käibemaks. 

VALMISFIRMAD

 

Valmisfirma hind on kujunenud lähtuvalt firma loomisel tehtud kulutustest.

Valmisfirma hind on 6800 kr (434,60 eur). Käibemaksu ei lisandu.

Hind sisaldab müügiga otseselt seonduvaid kulusid (notaritasu ja riigilõiv). Kui muudetakse juhatuse liikmete arvu, lisandub sellega seotud tehingukulu hinnale.  

 

RAAMATUPIDAMISTEENUSED


Raamatupidamisteenuse hind sõltub kannete arvust.

Raamatupidamiskandeid kuni   100 hind 700. – kr   (44,74 eur),
Raamatupidamiskandeid kuni   150 hind 1500.- kr   (95,87 eur),
Raamatupidamiskandeid kuni   200 hind 2000.- kr (127,82 eur),
Raamatupidamiskandeid kuni   250 hind 2500.- kr (159,78 eur),
Raamatupidamiskandeid kuni   300 hind 3000.- kr (191,73 eur),
Raamatupidamiskandeid kuni   350 hind 3500.- kr (223,69 eur),
Raamatupidamiskandeid kuni   400 hind 4000.- kr (255,65 eur),
Raamatupidamiskandeid kuni   500 hind 4500.- kr (287,60 eur),
Raamatupidamiskandeid kuni   600 hind 5000.- kr (319,56 eur),
Raamatupidamiskandeid kuni   700 hind 5500.- kr (351,51 eur),
Raamatupidamiskandeid kuni   800 hind 6000.- kr (383,47 eur),
Raamatupidamiskandeid kuni   900 hind 6500.- kr (415,43 eur),
Raamatupidamiskandeid kuni 1000 hind 7000.- kr (447,38 eur).

Miinimumtasu suurus on 700.- kr/kuus (44,74 eur/kuus).
Hindadele lisandub käibemaks.

Sõltuvalt tellitavate teenuste mahust on ülal toodud hinnad kokkuleppeliselt muudetavad. Audiitori teenuste vahendamisel tasub klient nende eest vastavalt audiitori hinnakirjale.

 

 


  

© 2010 OÜ Konsultatsioonibüroo Toompere ja Ottender                        Telefon +372 7403 000                       info@oto.ee