Õigusabi

 

LEPINGUÕIGUS
Abistame teid lepingueelsetel läbirääkimistel, lepingute koostamisel ja sõlmimisel, samuti sõlmitud lepingutest arusaamisel ja nendega seotud vaidluste lahendamisel.

ÜHINGUÕIGUS
Osutame abi äriühingute asutamisel, omandamisel, võõrandamisel ja ühendamisel. Samuti pakume teile lahendusi äriühingu juhtimisel tekkivate õiguslike küsimuste lahendamisel ning äriühingu dokumentide koostamisel.

ASJAÕIGUS
Leiame lahenduse omandit, valdust, servituute ja pandiõigusi puudutavatele küsimustele.

KINNISVARA JA DETAILPLANEERINGUD
Aitame teid kinnisvara ostu-, müügi- ja kasutuslepingute sõlmimisel ja nende baasil tekkinud vaidluste lahendamisel. Aitame teid suhtlemisel kohaliku omavalitsuse organitega detailplaneeringute menetlemise protsessi raames.

TÖÖÕIGUS
Nõustame nii töötajaid kui tööandjaid. Leiame lahenduse teie töösuhtest tulenevatele probleemidele. Abistame teid töövaidlustes.

MAKSUD
Vastame teie tulu- ja käibemaksu puudutavatele küsimustele. Koostame kirjalikke dokumente esitamiseks maksuhaldurile maksumenetluse raames. 

KOHTUMENETLUS JA MENETLUS TÖÖVAIDLUSKOMISJONIS
Koostame dokumente esitamiseks kohtule või töövaidluskomisjonile. Esindame teid kohtuistungitel maakohtus ja ringkonnakohtus ning töövaidluskomisjonis.

MAKSEKÄSU KIIRMENETLUS
Esindame teid maksekäsu kiirmenetluse avalduste esitamisel ja vastuväidete esitamisel maksekäsu kiirmenetluse raames.

PRETENSIOONIDE JA VÕLANÕUETE ESITAMINE
Kui jääte hätta tellitud kaupade ja teenuste või tööde puuduste tõttu vajalikuks osutunud pretensioonide koostamisega, siis saame teid aidata. Esitame ka võlanõudeid teile võlgnetavate summade nõudmiseks, esindame teid suhtlemisel võlgnikuga ja jälgime nõuete täitmist. 

VEEBINÕUSTAMINE
Küsimustele, mis ei nõua dokumentide analüüsi, võite saada vastuse mugavalt ja kiirelt büroosse konsultatsioonile tulemata. Selleks esitage küsimus jaotise e-teenus kaudu.

Raamatupidamine

 

Teostame raamatupidamisarvestust korteriühistutele ja väikefirmadele, samuti mittetulundusühingutele.

Traditsiooniline teenusepakett sisaldab: dokumentide süstematiseerimist ja kaustadesse köitmist, dokumentide korrastamist, makseülekannete tarbeks maksekorralduse vormistamist (vajadusel), pearaamatu koostamist, ostjate ja hankijate arvestuse pidamist, kliendi esindamist Maksu- ja Tolliametis ja Eesti Haigekassas, palgaarvestust, laoarvestust, aruannete koostamist, aastaaruande koostamist ja vormistamist. Teenusepaketi sisu koostame alati kliendi vajadustest lähtuvalt. 

Soovi korral abistame klienti audiitori leidmisel. Ühes raamatupidamisteenusega on võimalik tellida meie büroost perioodilist võlahaldust või ühekordset abi deebitoridega suhtlemisel, samuti muid juriidilisi teenuseid. 

Raamatupidamisarvestust puudutavaid nõuandeid saate kiiresti ja mugavalt tellida ka jaotise e-teenus abil. 
 


Valmisfirmade müük

 

Müüme äriregistrisse kantud osaühinguid. Nii saate kiiresti ja mugavalt omandada äriühingu, ilma selle asutamiseks vajalikke toiminguid tegemata. Selleks teavitage meid, millise osaühingu ostust olete huvitatud. Seejärel täpsustame vajalikud andmed. Kõik osaühingu müügilepingu sõlmimiseks vajalikud ettevalmistused teeme meie ning ka müügilepinguga otseselt seonduvad kulud kanname meie (vt lisa jaotisest Hinnad).

Ühes osaühingu müügilepingu sõlmimisega muudetakse osaühingu juhatus ja asukoha andmed. Kui soovite, muudetakse ka ärinimi. 

Sobiva osaühingu saate valida, kui vaatate jaotisse Valmisfirmad .

Kui omandatav osaühing asub tegelema tegevusalaga, millel tegutsemiseks on vajalik registreering majandustegevuse registris, siis vajadusel abistame teid registreerimistaotluse esitamisel. Soovi korral küsige meilt pakkumist omandatavale osaühingule raamatupidamisteenuse osutamiseks. Aitame teid meelsasti ka õigusalastes küsimustes, mis tekivad ettevõtluse alustamisel või tegevuse käigus. 

© 2010 OÜ Konsultatsioonibüroo Toompere ja Ottender                        Telefon +372 7403 000                       info@oto.ee